Privacy policy

Geschreven door Sitemanager [su]

Volleybalvereniging Mintonette hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging Mintonette houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als vereniging / bestuur / ledenadministratie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door Mintonette verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Ledenadministratie
 • Technische Commissie
 • Nieuwsbrief/andere informatie te kunnen mailen
 • Inschrijving bij Nevobo (Nederlandse volleybalbond)
 • Gemeente Rijssen / Holten (jeugdsubsidie aanvraag)

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mintonette  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer.

 

Uw persoonsgegevens worden door Mintonette  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van je lidmaatschap  daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Mintonette bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Mintonette van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met het bestuur op te nemen.

 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met een van de bestuursleden.

 

Wedstrijdsecretaris

Taak: wedstrijdzaken regelen.

Functie inhoud

 • Bekend zijn met de belangrijke Nevobo reglementen;
 • overleg met Technische Commissie en bestuur;
 • zaalhuur regelen met gemeente; (april - mei)
 • opgave teams nieuwe competitie (april - mei)
 • teamsamenstellingen invoeren op Nevobo - site; (sept)
 • Opgave jeugdteams voor voorjaarscompetitie (dec.)
 • Bij thuiswedstrijden: DWF voorbereiden/invullen.
 • wedstrijdprogramma controleren; (aug-sept)
 • verzoeken voor programmawijzigingen regelen; Dit verloopt doorgaans via een speciale Nevobo website en e-mail. Kunnen twintig tot dertig verzoeken per seizoen zijn, soms op korte termijn.
  • Bij aanvragen door Mintonette: deze doorsluizen naar de tegenstander
  • Bij aanvragen door tegenstander: deze doorgeven aan de aanvoerder of coach.
  • Meedenken op zoek naar alternatieve data.
 • Publicaties Nevobo lezen;
 • stukjes verzorgen voor cluborganen

Tijdsbeslag:

 • als de competitie loopt: dagelijks even e-mail controleren op wijzigingsaanvragen.
 • Voorbereiding op nieuwe seizoen vergt meer tijd.

Aanvullende informatie

 • incidenteel overleg met bestuur en ledenadministrateur;
 • overleg met TC, eventueel deel uitmaken daarvan;
 • eens per jaar vergadering met alle sporthalgebruikers en hoofd sportaccomodaties.

Wedstrijdschema

Geschreven door iris

Tweede helft seizoen 2016-2017

Tijd # Wedstrijd Teller Scheids Wedstrijdleiding
14-01-2017        
14:00 1 D1 – Krekkers A1: Julia Bert Kappert -
           
20-01-2017       
19:00 1 D1 – Lutheria D2: Jacqueline Bert Kappert 19.00 uur D2: Elsbeth
19:00 2 A1 – Vrivo A1: Ouders Julia Ronnie Evers  
19:00 3 A2 – Dynamiek A2: Ouders Jolien Bert Paalman  
19:00 4 JB1 – Twente ‘05 B1: Ouders Sven Niek Rensen  
21:00 1 H1 – Rosstars D1: Manon Egbert Groot 21.00 uur D1: Esmee
21:00 2 D2 – Vrivo D1: Simone Eva Schuppert  
           
03-02-2017       
19:00 1 D1 – Wevo D2: Monique Egbert Groot 19.00 uur D2: Willy
19:00 2 JB1 – Webton Hengelo B1: Ouders Stijn Maureen Langezaal  
19:00 3 A2 – Tornado Geesteren A2: Ouders Manon Paul Bruggeman  
19:00 4 A1 – HVC A1: Ouders Romy Joep Blom  
21:00 1 H1 – Harambee D1: Iris Bert Kappert 21.00 uur D1: Nelleke
21:00 2 D2 - Harambee D1: Lisa Charlotte Hoff  
           
03-03-2016       
19:00 1 D1 – Time Out ‘75 D2: Elsbeth Bert Kappert 19.00 uur D2: Gaby
           
19:00 3 A1 – Polstars A1: Ouders Jessie Bert Paalman  
19:00 4 A2 – Vosta A2: Ouders Britt Niek Rensen  
21:00 1 H1 – Rivo Rijssen A1: Marianne / Kaylee Egbert Groot 21.00 uur D1: Simone
21:00 2 D2 – Ecare Apollo ‘8 A1: Lotte / Loes Paul Bruggeman  
           
17-03-2017       
20:30 1 A1 - Havoc A1: Ouders Jessie Egbert Groot -
           
18-03-2017          
12:00 1 JB1 - Voorwaarts B1: Ouders Sven Joep Blom -
           
24-03-2017       
19:00 1 D1 – Twente-Sparta D2: Willy Ronnie Evers 19.00 uur D2: Jacqueline
19:00 2 A1 – HVC A1: Ouders Loes Niek Rensen  
19:00 3 A2 – Fysio Engbersen Aastad A2: Ouders Iris Bert Paalman  
21:00 1 H1 – Vosta A1: Sanne / Jessie Egbert Groot 21.00 uur D1: Manon
21:00 2 D2 – SVH VC A1: Romy / Julia Eva Schuppert  
           
21-04-2016       
18:30 1 D1 – Rivo Rijssen D2: Arianne Ronnie Evers 19.00 uur D2: Gaby
19:00 2 JB1 – Rood-Wit ‘75 B1: Ouders Suze Maureen Langezaal  
19:00 3 A2 – Markel-Up A2: Ouders Amy Joep Blom  
21:00 1 H1 – RAS-H A2: Manon / Jolien Egbert Groot 21.00 uur D1: Lisa
21:00 2 D2 – Webton Hengelo A2: Britt / Noa Charlotte Hoff  
           
  EOT        

 

Eerste helft seizoen 2016-2017

Tijd # Wedstrijd Teller Scheids Wedstrijdleiding
           
30-09-2016       
19:00 1 JB1 – De Pallergarste B1: ouders Suze Niek Rensen 19:00 - D2: Monique
19:00 2 MA1 – Flash Stars A1: ouders Lotte Ronnie Evers  
19:00 3 MA2 – Lutheria A2: ouders Demi Bert Paalman  
21:00 1 D2 - Volley '68 MA1: Loes / Sanne  Eva Schuppert 21:00 - D1: Eva
           
11-10-2016        
21:45 1 H1 - Rivo Jose Fridrichs Bert Kappert 'T Mossink
           
14-10-2016       
19:00 1 D1 – Harambee DR: Carla Bert Kappert 19.00 - D2: Laura
19:00 2 JB1 – Rood-Wit ‘75 JB1: ouders Indy Laura Dommerholt  
21:00 1 H1 - Fellini Vips MA1: Lotte / Kaylee Egbert Groot 21.00 - D1: Iris
           
04-11-2016        
19:00 1 JB1 – Salvora JB1: ouders Sven Maureen Langezaal 19.00 - D2: Elsbeth
19:00 2 MA1 – Tornado Geesteren MA1: ouders Kaylee Laura Dommerholt  
21:00 1 H1 – Webton Hengelo D1: Esmee Bert Kappert 21.00 - D1: Esmee
21:00 2 D2 – Pollux D1: Nelleke Charlotte Hoff  
           
18-11-2016        
19:00 1 D1 – Havoc D2: Jacqueline Ronnie Evers 19.00 - D2: Gaby
19:00 2 MA1 – Fysio Engbersen Aastad MA1: ouders Loes Niek Rensen  
19:00 3 MA2 – Fysio Engbersen Aastad D2: Gaby Bert Paalman  
21:00 1 H1 – Volley ‘68 D1: Simone Egbert Groot 21.00 - D1: Charlotte
21:00 2 D2 – De Pallergarste MA2: Britt / Noa Eva Schuppert  
           
25-11-2016        
21:15 1 D1 - DSVD D2: Gaby van Ee Egbert Groot Rietbergzaal
21:15 2 A1 - Tante Sien Esch Stars MA1: Ouders Jessie Bert Kappert Rietbergzaal
           
09-12-2016        
           
19:00 2 MA2 – Tornado Geesteren MA2: ouders Iris Niek Rensen  19.00 - D2: Willy
19:00 3 JB1 – WVC Volley JB1: ouders Milan Bert Paalman  
21:00 1 H1 – Twente ‘05 D1: Esmee Egbert Groot 21.00 - D1: Nelleke
21:00 2 D2 – HVC MA1: Julia / Romy Charlotte Hoff  
           
13-12-2016          
19:30   MA1 - Ti-Volley Jose Fridrichs Paul Bruggeman  -
           
16-12-2016          
19:00 1 MA2 - Markel-up MA2: ouders Amy Niek Rensen 19.00 - H1: Arjan
19:00 2 JB1 – HI-Computers Ledo JB1: ouders Stijn Ronnie Evers  
19:00 3 MA1 – Markel-up MA1: ouders Romy Bert Paalman  
19:00 4 D1 - RAS-H H1: Arjan Paul Bruggeman  
21:00 1 H1 – DSVD MA2: Noa / Demi Egbert Groot 21.00 - D1: Simone
           
23-12-2016          
21:30   D1 - Holyoke  DR: Carla Egbert Groot  -
  EOT        

 

Verhindering

Je wordt vriendelijk verzocht zelf voor een vervanger te zorgen als je verhinderd bent.

Scheidsrechter Telefoonnummer
Egbert Groot Tel. 361053
Ronnie Evers Tel. 364811
Bert Kappert Tel. 362495
Niek Rensen Tel. 365198
Bert Paalman Tel. 363154
Laura Dommerholt Tel. 0642557045
Henri Stegehuis Tel. 0651707273
Charlotte Hoff Tel. 0611502762
Eva Schuppert Tel. 0611991977
Paul Bruggeman Tel. 0548547733
Maureen Langezaal Tel. 0641704379
Joep Blom Tel. 0655923463
EOT  

 

Digitaal wedstrijdformulier

Voor de wedstrijd: scheidsrechters svp samen met aanvoerders / coaches bij de computer komen, in kantoortje beheerder of laptop in de zaal, voor kaartcontrole en telformulieren.

Na de wedstrijd: samen met de aanvoerders naar de computer voor invullen standen in DWF.

Opbouw velden

Iedereen bouwt eigen veld op en helpt de jeugd.

Wedstrijdleiding taken

Hiervoor is er een aparte pagina.

Beleid social media

Geschreven door Sitemanager [su]

Mintonette is actief op social media. De Website, Twitter en Facebook worden gebruikt om te communiceren met iedereen die daarin geïnteresseerd is. Deze vormen van communicatie zijn ongericht, in tegenstelling tot een email kan iedereen deze berichten zien en dat is ook de bedoeling om nog meer interesse te krijgen voor onze vereniging.

Helaas kunnen publicaties commercieel en niet commercieel gebruikt en zelfs misbruikt worden. Om dit te voorkomen heeft volleybal vereniging Mintonette het volgende beleid met betrekking tot publicaties:

 • Alle gepubliceerde foto's worden minimaal rechtsonder voorzien van het Mintonette logo. Vervolgens worden er per publicatie type nog extra maatregelen genomen (zie technische toelichting).
 • Jeugdleden worden altijd alleen met voornamen genoemd, ook bij senior leden zijn wij terughoudend met het gebruiken van achternamen.
 • Overige personalia als adresgegevens, geboortedata of leeftijden worden niet genoemd.
 • Telefoonnummers van leden, met uitzondering van bestuursfuncties, worden niet gepubliceerd.
 • Foto's die via Google Fotoalbums worden gepubliceerd zijn alleen toegankelijk met een speciale link. Anders gezegd, zonder link geen toegang, ze zullen dus niet voorkomen in zoekopdrachten.
 • Emailadressen gaan altijd via een "forwarder" adres. Dit betekent dat Mintonette een speciaal email adres aanmaakt en alles wat daar op binnenkomt wordt doorstuurt naar het privé emailadres. De privé email adressen worden niet gepubliceerd. Komen er te veel vervelende berichten op het email adres binnen dan sluiten wij het "forwarder" adres en maken we een nieuwe aan met een net iets andere andere naam.

Elk lid mag publiceren op de website. De webredactie controleert het artikel niet op inhoud, typefouten blijven gewoon staan, maar wel op bovenstaande punten.

De website heeft ook een Twitter hoek. Iedereen kan daar publiceren door #Mintonette in het Twitterbericht op te nemen. Hoewel Mintonette zich op Twitter aan de beleidsregels houdt, is ze niet verantwoordelijk voor publicaties door derden in de Twitter hoek op de website.

Ondanks alle zorg kan er natuurlijk iets aan de aandacht ontsnappen. Heb je je twijfels, neem even contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Technische toelichting foto's

 • Zoals aangegeven heeft elke foto die door Mintonette gepubliceerd wordt het mintonette logo rechtsonder.
 • De foto's op de website, Facebook en Twitter zijn maximaal 500 pixels breed en behoeven daardoor geen extra maatregelen omdat deze ongeschikt zijn voor her-publicatie (te onscherp).
 • Perspublicaties en fotoalbum foto's daarvan worden de foto's teruggebracht naar maximaal 1536 pixels breedte of hoogte. Hoge resolutie foto's worden niet gepubliceerd.
 • Perspublicaties hebben centraal en op vier hoeken in de foto, bijna onzichtbaar, nogmaals het Mintonette logo.
 • Foto's in Google Foto Album die door Mintonette worden gepubliceerd zijn voorzien van een duidelijk Mintonette logo met gekleurde bal ongeveer 1/4 uit elke hoek en één in het midden.
 • Indien de webredactie het vermoeden heeft dat een foto een hoog hergebruik gehalte heeft (of op verzoek) zullen extra maatregelen worden genomen.

 

Sporten financieel niet haalbaar?

Denk aan stichting Waander Companje en het Jeugdsportfonds!

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien meer dan 380.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum (dat is 1 op 9 kinderen). Om ook deze kinderen dezelfde kansen te bieden als leeftijdsgenoten, is er Stichting Waander Companje en het Jeugdsportfonds. Deze beide instanties ondersteunen kinderen uit gezinnen waar onvoldoende financiële middelen zijn om deel te nemen aan activiteiten op onder meer sportief gebied. Te denken valt aan bekostiging van een lidmaatschap van een sportvereniging, zwemles en soms ook nog sportattributen.

Aanvragen bij het Jeugdsportfonds kunnen worden gedaan door professionals uit onderwijs, hulpverlening en gezondheidszorg. dat gaat altijd via intermediairs. Bij de Stichting Waander Companje kan iedereen een aanvraag indienen, ook ouders zelf.

Meer informatie vindt u op:
www.jeugdsportfonds.nl
www.stichtingwaandercompanje.nl


Bovenstaand artikel is een publicatie van de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kids color run in Holten op zaterdag 8 november 2014!

20141108KidsColorRun

Sinds 2012 bestaat het fenomeen Color Run, een relatief nieuw kleurrijk hardloopevenement. Holten krijgt nu een Color Run speciaal voor kinderen!

Wereldwijd worden in veel grote steden deze Color Runs gehouden. De verf die wordt gebruikt is in poedervorm, is niet schadelijk en makkelijk uitwasbaar. Door de diverse kleuren die worden gebruikt levert dit een prachtig schouwspel op. Voor kinderen is het fantastisch om op een vrolijke manier met beweging in aanraking te komen.

Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie TriFitt bestaat dit jaar 5 jaar en dit wordt op zaterdag 8 november 2014 groots gevierd. Als onderdeel van deze open dag organiseert TriFitt samen met Vitanique dit geweldige evenement. De kinderen kunnen alleen, met hun ouder(s), schoolklas of sportteam meedoen. Er zijn twee afstanden uitgezet, namelijk 1,5 km en 3,0 km.

Om 14.00 uur kunnen de deelnemers zich melden bij TriFitt aan de Dorpsstraat 39 in Holten. Hier krijgen ze een t-shirt welke ze aan dienen te doen tijdens de Color Run en een bidon die ze kunnen vullen met water bij TriFitt.

Start/finish bevindt zich op het kruispunt Enkweg/Forthaarsweg en het parcours gaat dwars door het bos. Om 14.45 uur doen we een gezamenlijke warming-up zodat iedereen goed warm is voor de Color Run. De start van de 1,5km is om 15.00 uur en de 3km start om 15.15 uur. Er worden geen prijzen uitgereikt; meedoen is belangrijker dan winnen en het plezier staat voorop!

Aanmelden doe je door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin je naam, je geboortedatum en aan welke afstand je wilt deelnemen. Je kan ook bellen naar 0548-365343 (tussen 8.30-12.00 uur). Aanmelden kan ook op de dag zelf, maar vol is vol! Dus schrijf je snel in. Zijn er ouders of bekenden die vrijwilliger willen zijn dan kan je dit ook doorgeven.

De kosten hiervoor zijn € 2,00 euro per deelnemer.

Vitanique en TriFitt hopen op 8 november a.s. veel gekleurde kinderen te mogen ontmoeten!

Teller

Artikelen bekeken hits
1548923