Copyright & Disclaimer

Auteursbescherming

© Copyright 2011-2017, volleybal vereniging Mintonette

Met uitzondering van persoonlijk niet-commercieel gebruik, mag niets van deze web pagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van volleybal vereniging Mintonette worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset,fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm).

Aansprakelijkheid

Hoewel de pagina's op de volleybalvereniging Mintonette web-site met de grootste zorg zijn samengesteld, aanvaarden de auteurs en volleybalvereniging Mintonette geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op basis van deze pagina's.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Teller

Artikelen bekeken hits
1775665